Interactie kluut en Zwarte ruiter Bijeneters(samengest Interactie Purperrei Bergeend in de aanva Bergeend Aalscholver met tak Groene specht (2) Vogels Groene specht Fuut voert een garna Fuut met 2 jongen fuut met jong Vogels Lepelaars in de Kwad Duikende IJsvogel(2) Duikende IJsvogel IJsvogel linker onde IJSvogel tegen zwart Landende lepelaar me Lepelaar met jong Landende lepelaar Lepelaar met bedelen Fuut 3 Fuut 2 Fuut Meerkoeten op drift meerkoeten op drift Interactie oeverlope Interactie zwarte ru Zwarte sterns met jo Zwarte sterns met jo Grote Sterns Aalscholver Kroeskoppelikanen Vliegende Kroeskopel Kroeskoppelikanen Kroeskoppelikanen Kroeskoppelikanen ,d Kroeskoppelikanen Kroeskoppelikaan in portret Kroeskoppeli Interactie Buizerds Steenarend in de sne Appelvink in de snee Kroeskoppelikanen Interactie Appelvink Kroeskoppelikanen Interactie Appelvink interactie Vlaamse g Appelvinken gevecht Notenkrakers in de s Notenkrakers in de s Baardmannetje in de Baardmannetje in de Zwarte stern met jon Noordse stern met jo Kanoetstrandlopers m Kanoetstrandlopers Scholekster met Kano Visdief met inktvis Kanoetstrandlopers A Kanoetstrandlopers A Noordse stern geeft Scholekster tussen d Grote stern tussen K Kokmeeuw pakt vis af Kokmeeuwen hebben vi Grote sterns in het Grote sterns in het Grote sterns in Hari Grote stern met 2 jo Grote Stern met jong Grote stern met jong Grote stern geeft vi **	**	Geoorde fuut e Balts van de geoorde Balts van de nijlgan Kievit neemt een wat IJsvogel met vers ge IJsvogel met vis kom IJsvogel met vis Vissende IJsvogel waterral Buizerds in gevecht( Buizerds in gevecht Vechtende buizerds m Vechtende Buizerds Havik in de tuin Buizerd Vlaamse Gaai met eik Interactie groenling De Grote Trap Strandplevier in de Baardmannetje Blauwborst Blauwborst Winterkoning Parende Visdieven Aalscholvers op het Meerkoet loopt over Opvliegende tafeleen Vechtende futen Pestvogel eet bessen Zeearend Knobbelzwaan verzorg Interactie Grau Parende Grauwe Ganze Roepende fasant Grauwe Gans, la Knobbelzwanen, Gevecht van 2 bergee Aalscholver met zwar **	Een Groenlander i IJseend bij de Brouw Ijsduiker bij de Bro Drieteenstrandloper Geoorde Fuut Pestvogel bij d Sneeuwgorzen in de s Sneeuwgors in de sne Ijsgors in de sneeuw Leeuwerik in de snee Interactie sneeuwgor Flamingo's in de Zwaan met jongen Middelste Zaagbek me Overzomerende Middel Middelste Zaagbek me Brandgans met jong Jonge brandgans Brandgans met jong Nest van een brandga Grutto gevecht Balts van de Grote s Kolonie kokmeeuwen e Grote sterns Paring van de grote Ottersaat op Texel Twee aanbidders Paring Grote stern m Grote sterns Grote sterns,visover Grote stern in duikv Grote sterns Grote sterns Grote stern met vis Grote sterns Grote sterns Grote sterns Grote sterns Grote sterns Grote sterns Interactie bruine ki Interactie buizerd e Grensgeschil meerkoe Middelste zaagbek la Bruine kiekendief 5 Nijlganzen in gevech Grutto's op de v Grutto met op de ach Grutto's op voor Nonnetjes in de have Baardman of man met Pestvogel Velduil op Schouwen Velduil op Schouwen Velduil in de winter Velduil Drieteenstrandlopers Drieteenstrandlopers Drieteenstrandlopers Duikende Jan van Gen Blauwe reiger met do Blauwe reiger met do Blauwe reiger met do Velduil Velduil Buizerd Buizerd Blauwe Kiekendief Zwarte  Ruiter discussie tussen 2 v Grote sterns in de G Vechtende tureluurs Rennende jonge turel Rennende tureluurs Tureluur met jongen Baltsvlucht van de b Parende meerkoeten Reiger in tegenlicht Andes flamingo in zo Smelleken in Zeeland Woestijntapuit in St Rosse Grutto\'s tijd Paring van de schole Interactie scholekst Grutto in eerste och Kanoetstrandlopers l Bruine Kiekendief ma Bruine Kiekendief ma Paring Bruine Kieken Buizerd gevecht,vech Lepelaars in het voo Grote sterns met vis Drieteenstrandlopers Grote zaagbekken Buizerd gevecht in d Buizerd gevecht in d Boerenzwaluw met jon Bruine Kiekendief Scholeksters
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right close subject